איור ‭: 21‬ שני קנקני אגירה מחרס מתקופת הברזל II א מחפירות חורבת קיאפה: לאחד בסיס ישר ולשני בסיס עגול