‭.49‬ פגיון ברזל, אחד מ 15 פריטים דומים, שנמצאו בשכבת החורבן של העיר