. ים קיאפה בחורבת ים שונבות במבנ שהתגלו , מברונזה חץ וראשי ברונזה גרזן , ברזל שק חר , ברזל פגיונות ‭. נ :‬ כלי מגוון 47 יבות הפולחנ בחדר יחד נמצאו מברזל לי חר שלוש . הצבאי תפקידו ועל האתר של המיוחדת חשיבותו על ומעידה , זאת בתקופה דופן יוצאת תופעה היא ברזל כ הכמות של הגדולה ) שמרה י , כא ,א שמואל ( פולחן במקום נ ב גוליית שק חר , למשל כך . המקראית במסורת מוכרת ואף הקדום במזרח ידועה תופעה היא במקדשים נ . כלי שמירת D בשטח

יבות הפולחנ בחדר יחד נמצאו מברזל לי חר שלוש . הצבאי תפקידו ועל האתר של המיוחדת חשיבותו על ומעידה , זאת בתקופה דופן יוצאת תופעה היא ברזל כ הכמות של הגדולה ) שמרה י , כא , א שמואל ( פולחן במקום נ ב גוליית שק חר , למשל כך . המקראית במסורת מוכרת ואף הקדום במזרח ידועה תופעה היא במקדשים נ . כלי שמירת D בשטח  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)