‭.44‬ מגוון כלי אבן שנמצאו על רצפות הבתים באתר. כאן נראים שני לוחות שחיקה מבזלת ושתי קערות מאבן גיר