2011 עונת סוף עד התגלו כאלו ידיות ‭. . כ - 520‬ אצבע טביעות עם ידיות 41