איור ‭: 19‬ מגוון כלי חרס פתוחים מתקופת הברזל II א מחפירות חורבת קיאפה : קערה, קדרה, קובעת ונר