איור ‭: 18‬ גרף כיול המראה את התוצאה המתקבלת מחישוב ממוצע של עשרת התאריכים הבודדים שהתקבלו מבדיקת הזיתים שנמצאו בחורבת קיאפה . כיוון שבחורבת קיאפה קיימת רק שכבת חיים אחת מתקופת המקרא, שהתקיימה פרק זמן קצר ביותר, והיא נהרסה בחורבן פתאומי , אפשר לערוך ממוצע לתאריכים של עשרת הזרעים הבודדים. כך מתקבלת הערכה טובה יותר של גיל העיר