איור ‭: 17‬ עשרה תארוכי פחמן 14 מחורבת קיאפה , שנעשו על חרצני זיתים שרופים שנמצאו בשכבת החורבן של העיר . המדידות מראות שהעיר בחורבת קיאפה נבנתה במחצית השנייה של המאה ה ‭11 -‬ לפסה"נ והמשיכה להתקיים אל תוך המאה ה ‭10 -‬ לפסה‭. נ"‬ הגרף גם מראה ממוצע לתאריך ההתחלה של כלל הדוגמאות (שורה ראשונה למעלה ) וממוצע לתאריך הסופי של כלל הדוגמאות (שורה אחרונה למטה) . ממוצעים אלו מאפשרים לקבוע את גבולות זמן קיומה של העיר מתקופת המקרא בחורבת קיאפה בין שנת ‭1,020‬ לפסה "נ לשנת 980 לפסה" נ