איור ‭: 16‬ שחזור שלושה שלבים בהתפתחות העירונית של תל א - נצבה