. חפירתו בעת ‭3C‬ י בבית . הפולחנ החדר 30 בחלק המבנה קיר אל הצמוד ספסל נראה ומאחוריה , אבן מצבת נראית החדר של הגבוה