‭, .‬ לחומה סמוך ‭. C‬ בשטח מחצבה שרידי 29 יית הסופי מקומן אל בודדים מטרים ונגררו בסמוך נחצבו החומה בנ ל ים בות אבנ כי נראה . האתר היקף בכל דומה במיקום מצויות נוספות ר דוגמאות