. גרים העיר בחומת בה סו משמשים מהם שניים , חדרים שישה . וסבי גדולה מחצר מורכב המבנה ‭3C‬ צלום בית של אוויר ת ‭25.‬ בח מחרס נסך וכלי בזלת ים מז , החדר אבנ עיגול , ספסל , מצבות בו והתגלו לפולחן שימש מימין העליון