. יקוז המקרא מתקופת עלת הנ ת נראית בשער . האלה עמק אל עפר דרך יורדת וממנו דרום לכיוון נפתח ‭. C‬ בשטח הדרומי השער 19 בר המבנה לקירות המזיק ד שם , בחורף מים הצטברות מונעת ובכך השער מאזור ג עלה מי מנקזת שוב י הת היום . משוחזר ורובן , במקומן השתמרו המקוריות הכיסוי רק מאבנ מעט