. יקוז המקרא מתקופת נ עלת ת בעה שמאל מצד נראית השער במעבר . צד מכל שניים , תאים ית מאר מורכב והוא סימטרית . תוכנ לשער B צלום בשטח המערבי השער של אוויר ת ‭17.‬ סף ה ההלניסטית אבן נראית השער בפתח . החפירה במהלך פורק שכבר , הקדומה - עלה המאוחרת הפרסית מהתקופה לשער שייכת ימין מצד הנראית נוספת ת