איור ‭: 15‬ תוכניות בקנה מידה אחיד של הערים בתל א - נצבה, בחורבת קיאפה , בתל שבע ובתל בית מרסים (על פי זאב הרצוג )