איור ‭: 14‬ תוכנית מבנה ‭, D 1‬ הנמצא מד רום לרחבת השער המערבי