איור ‭: 13‬ תוכנית מבנה ‭, C 10‬ הנמצא ממערב לרחבת השער הדרומי