איור ‭: 12‬ תוכניות ארבעת הבתים הנמצאים ממזרח לשער הדרומי בשטח C