איור ‭: 11‬ תוכנית המבנים של תקופת המקרא בשטח ‭. א . C‬ מצב החפירה בסוף עונת ‭. 2010‬ בשלב זה היה נראה כי בחלקה זו התקיימו תשעה מבנים שונים, שכל אחד מהם משתמש בסוגר אחד. עם המשך החפירה בעונת 2011 הובהר כי יש באזור זה רק ארבעה מבנים, וכי שניים ואף שלושה סוגרים משולבים לעתים בבית אחד. ב . תוכנית שטח C עם גמר חפירתו בעונת ‭. 2011‬ דוגמה זאת ממחישה כיצד הבנת השרידים הארכיאולוגיים משתנה עם התקדמות החפירה