איור ‭: 9‬ תוכנית רחבת השער בצד המערבי (שטח ‭( B‬ ובצד הדרומי (שטח ‭( C‬ של העיר . בדרום רחבת השער נמצאת משמאל לכניסה, ואילו במערב היא ממוקמת מימין לכניסה . בכל אחד מהמבנים הגובלים ברחבת השער נמצא חדר פולחן, הממוקם צמוד לרחבה . אולי לתופעה זאת מתייחס הביטוי המקראי "במות השערים "