איור ‭: 8‬ תוכנית השער וחומת הסוגרים בצד המערבי (שטח ‭( B‬ ובצד הדרומי (שטח ‭( C‬ של העיר . פתחי הסוגרים נמצאים תמיד בצד הרחוק מהשער