איור ‭: 7‬ תוכנית מפורטת של השער המערבי (שטח ‭( B‬ והשער הדרומי (שטח ‭. ( C‬ בשני השערים עוברת תעלת ניקוז בצדו השמאלי של המעבר . שניהם נפגעו באופן חלקי מפעילות של התקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה : בשטח B נהרסה הפינה הדרומית - מזרחית של השער ; בשטח C נפגעו שלוש אומנות המחלקות את השער לארבעה תאים