טבלה ‭: 4‬ רצף התקופות בחורבת קיאפה (התקופות מוצגות מהמאוחרת אל הקדומה, כפי שהן מתגלות בחפירה באתר ‭.(‬