איור ‭: 6‬ תוכנית העיר של תקופת המקרא בחורבת קיאפה בסוף עונת ‭. 2011‬ במפה נראים שטחי החפירה ותוכנית העיר של המאה העשירית לפסה"נ. בעיר שני שערים , חומת סוגרים ומבני מגורים הצמודים לחומה וכוללים את הסוגר כחדר האחורי בכל מבנה . תוכנית עיר כזאת מוכרת גם בבית שמש, בתל א - נצבה, בתל בית מרסים ובתל שבע, כולם אתרים בתחום ממלכת יהודה