איור ‭: 5‬ תוכנית סכימטית של ביצורי האתר העבים מתקופת המקרא, וממערב להם שטח גדול מגודר , שכנראה נבנה בתקופה העות 'מאנית (על פי יהודה דגן )