איור ‭: 4‬ מפת נחל שורק ונחל האלה, המציינת את מיקומי הערים הפלשתיות עקרון וגת , ואתרים נוספים שנחפרו באזור