ד . מלחמת (תפיסות) העולם

תפיסת עולם מחקרית או " פרדיגמה " בלעז , היא תמונת המחקר הכללית , שבה משולבים הנתונים השונים הקיימים באותו תחום . לפי דימוי זה הנתונים הם כמו אבני פסיפס , שאותן ניתן לשבץ בכל פעם בתמונה אחרת . האבנים עצמן אינן משתנות , אבל התמונה נתונה לשינויים . לנוחות הקורא מסוכמים כאן בקיצור חילוקי הדעות בנוגע לממלכת דוד , היבטים שבחלקם כבר נסקרו לעיל ואחרים , שיידונו בהמשך . אלו מסווגים כאן לחמש פרדיגמות שונות : . 1 הפרדיגמה המקראית דור המייסדים במחקר קיבל את המסורת המקראית כמשקפת מציאות היסטורית . הוא פירש ותארך את הנתונים הארכיאולוגיים על פי מסורת המקרא . נקודת המוצא היתה שדוד ושלמה שלטו בממלכה גדולה ומאוחדת , ובהתאם לכך תוארכו מפעלי בנייה שונים לתקופתם . על פי גישה זאת הבסיס לתארוך ממצאים ארכיאולוגיים הוא המידע ההיסטורי , וכל ממצא הותאם אל הסיפור המקראי . . 2 הפרדיגמה המיתולוגית מראשית שנות השמונים של המאה העשרים ואילך , הועלתה הטענה שאין להשתמש במקרא כמקור היסטורי , אלא אך ורק בכתובות מלכים ו בתעודות חיצוניות אחרות מהמזרח הקדום . מכאן , כיוון שלא נמצאו מקורות היסטוריים חיצוניים למקרא המאששים את ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)