טבלה ‭:2‬ כתובות מלכותיות מתקופת בית ראשון ומידע מקביל שהשתמר במקרא * אירוע זה אינו מוזכר במקרא. בכתובת מתוארת ברית של מלכים שונים שהתאגדו ונלחמו נגד המלך האשורי שלמנאסר השלישי. בכתובת מוצג אחאב מלך ישראל כעומד בראש צבא חזק במיוחד. מתברר כי המסורת המקראית, המגלה כלפי אחאב יחס שלילי ושנאה עזה, התעלמה כמעט לחלוטין מגדולתו הצבאית והפוליטית .

* אירוע זה אינו מוזכר במקרא . בכתובת מתוארת ברית של מלכים שונים שהתאגדו ונלחמו נגד המלך האשורי שלמנאסר השלישי . בכתובת מוצג אחאב מלך ישראל כעומד בראש צבא חזק במיוחד . מתברר כי המסורת המקראית , המגלה כלפי אחאב יחס שלילי ושנאה עזה , התעלמה כמעט לחלוטין מגדולתו הצבאית והפוליטית .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)