‭. .‬ המקרא מתקופת העיר רצפות על נחשפת בממצאים עשירה חורבן שכבת 15 במשך פתאומי באופן נהרס שהאתר ברור . ואמנות פולחן חפצי של גדול ומספר מתכת כלי עשרות , אבן כלי מאות , חרס כלי מאות חשפנו השנים