2010 שנת של החפירות עונת בסוף E צלום שטח של אוויר ת ‭14.‬