‭2011.‬ שנת של החפירות עונת בסוף D צלום שטח של אוויר ת ‭13.‬ נהלי השפלה באזור מ ההלניסטית מרכז ששימש , הקדומה - ברוב המאוחרת הפרסית מהתקופה , מידות גדול מבנה נראה השטח