‭2011.‬ שנת של החפירות עונת בסוף C צלום שטח של אוויר ת ‭11.‬ יםגרים מבנ ושרידי בעה הסו חומת , תאים צלום אר של שער נראים בת