. חפירתו גמר עם B צלום שטח של אוויר ת ‭10.‬ י מגוריםגרים ומבנבעה הסו חומת לו ומשמאל , תאים בצד אר של שער נראה ימין