. בה חדרים : וסבי גדולה מחצר המורכב , גדול מבנה שרידי חפירה בטרם עוד נראו כאן A צלום שטח של אוויר ת ‭9.‬ לספירה ‭4-6‬ בחפירה למאות , הביזנטית לתקופה מתוארך זה מבנה כי הובהר