. ב החפירה בזמן עפר מנפה . מתנד8 ים וחותמות תכשיטים , כחרוזים יפוי קטנ ממצאים מתגלים וכך נ כל עוברת החורבן במפלסי האדמה