. הריבוע צדדי מכל מחיצות השארת תוך , מטרים ‭. 5X5‬ של בריבוע מתנהלת העבודה : החפירה חדוות 7 נות החמה השמש מקרינת החופרים על גיים מג צל סככות . באתר בדת הארכיאולו השרידים שר הר אופן את ללמוד מחיצות המאפ חתך יוצרות אלו