. בתוך האתר ש ים השטח פני ממפלס גבוה העליון שחלקו , קטנות . מאבנ הבנוי ההיקפי הקיר נראה החפירה בקצה ‭. 2007‬ בעונת הבדיקה חפירת 6 ואילך 2008 לנוכח משנת נרחב בהיקף קיאפה בחורבת לחפור להתחיל החלטנו הבדיקה תוצאות