. טונות 8 יע עד ים מג שמשקלן אדירות י אבנ נראות הקיר בבסיס . החפירות תחילת . לפנ קיאפה בחורבת העיר חומת 5 י שניםים אלפ חשופה העיר חומת עמדה כך . אנו לימינו עד חקלאית טרסה לשמש המשיך אשר , הפרסית בתקופה שראשיתו קטנות בחלק מאבנ הבנוי קיר העליון