‭2011.‬ צלום שנת של החפירות עונת בסוף אנכי אוויר ת ‭: .‬ קיאפה חורבת 4 י העיר של שרים העירונ התכנון על לעמוד שטחי מאפ הנרחבים החפירה