‭2007.‬ צלום שנת של החפירות עונת בסוף אנכי אוויר ת ‭: .‬ קיאפה חורבת 2 י היקף גדולות חפירות בו שנערכו לפנ האתר נראה כך . דונם 23 צלום של שטח המקיף החומה תוואי בבירור נראה בת