איור ‭: 3‬ כתובת תל דן: שלושה שברים של אבן בזלת , שעליהם השתמר קטע של כתובת מלכותית בארמית. את הכתובת הציב כנראה חזאל מלך דמשק, שמלך בשלהי המאה ה ‭9 -‬ לפסה‭, נ"‬ והוא מתפאר כי הרג שבעים ושבעה מלכים, בהם מלך ישראל ומלך מבית דוד (על פי אברהם בירן ויוסף נווה )