איור ‭: 2‬ הדעות השונות על אודות התפתחות הממלכה המאוחדת, ממלכת יהודה וממלכת ישראל