איור ‭: 1‬ מפת האתרים המרכזיים בממלכת יהודה, הנ דונים בספר