פרק 1 בעקבות דוד המלך : מקרא, היסטוריה וארכיאולוגיה