תוכן

המחברים 11 פתח דבר 13 חלק א : הקדמה פרק - 1 בעקבות דוד המלך : מקרא , היסטוריה וארכיאולוגיה 19 . א דוד , בין פוחז לגיבור לאו מי 19 ב . מחפשים אחר ממלכת דוד 29 ג . להפשיל שרוולים , או - כיצד חוקרים 37 ? . ד מלחמת ( תפיסות ) העולם 45 ה . חורבת קיאפה ומשפחת קיפא : אגדה מוד רנית 50 פרק - 2 המסך עולה על נחל שורק ועמק האלה 52 א . סיפורי אהבה , מלחמות ועלילות גבורה 52 ב . נער וקלע בידו 56 חלק ב : סיפורן של חפירות חורבת קיאפה פרק - 3 העיר מתקופת דוד המלך : בנייה ותכנון עירוני 61 א . מתהום הנשייה אל אור הזרקורים 61 ב . סיפורה של המשלחת שלנו 63 ג . העיר של תקופת דוד 73 ד . כיצד בונים עיר קדומה 95 ? ה . כיצד תארכנו את חורבת קיאפה 100 ? ו . שימור למען הדורות הבאים 106 פרק - 4 הממצאים : עיר שקפאה בזמן 110 א . כחרס הנשבר 110 ב . גיר , בזלת ובהט : כלי האבן 117 ג . פגיונות , חרבות וזהב : כלי המתכת 119 ד . עצם העניין 119 ה . חרפושיות מצ ריות וחותם 121 ו . חרוזי אבן 121 ז . מדוע אין חזירים בחורבת קיאפה 122 ? פרק - 5 דרישת שלום מן העבר : אוסטרקון חורבת קיאפה 123 א . תגלית מרגש ת בשעות הבוקר 123 . ב פענוח ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)