עקבות דוד המלך בעמק האלה תגליות מפתיעות בארכיאולוגיה המקראית

יוסף גרפינקל , סער גנור ומייקל היזל עקבות דוד המלך בעמק האלה תגליות מפתיעות בארכיאולוגיה המקראית ספרי יהדות בעריכת עמיחי ברהולץ יוסף גרפינקל , סער גנור ומייקל היזל עקבות דוד המלך בעמק האלה תגליות מפתיעות בארכיאול וגיה המקראית  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)