שיחות עם ראשונים שיחה עם דליה עציון

משוחחת : תמר בליץ ריאיון זה הוא ריאיון ראשון בסדרת ראיונות עם אנשי מקצוע שתרמו לעיצוב הפרופסיה של הייעוץ הארגוני . בשיחה עם תמר בליץ מספרת דליה עציון על דרכה בתחום ועל התנועה בין האקדמיה לשדה לאורך שנות עבודתה . מנקודת המבט שלך , איך נולד וצמח בארץ התחום של הייעוץ הארגוני ? אני באמת שייכת ממש להתחלת הסצנה . אבל אם להתחיל מהיום , אני כבר שמונה שנים גמלאית של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב . בה בעצם בניתי את כל התחום של התנהגות ארגונית ואת כל ההתחלה — את הקורסים בהתנהגות ייעוצית ובפיתוח ארגוני . את ה PHD שלי עשיתי בירושלים , ואז גם לימדתי והתחלתי לעסוק בנושאים השונים של הייעוץ , כבר בירושלים . למעשה , אני חושבת שאני האקדמאית הראשונה בישראל שיש לה דוקטורט בייעוץ ארגוני . בירושלים ? כבר היה אז דוקטורט שקראו לו ייעוץ ארגוני ? לא , הדוקטורט היה בפסיכולוגיה . הנושא היה ייעוץ ארגוני . את הדוקטורט שלי עשיתי אצל פרופסור דני כהנמן . יחד אתו התחלתי להתעסק בנושא של הייעוץ הארגוני . גם הוא היה מעורב בכל מיני ייעוצים בקיבוצים ומושבים . רק עכשיו כתבתי לו ; מלאו לו שמונים שנה במרץ , ואשתו פנתה לאנ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני