שיח האדון כמודל לתיאור יחסי מנהל־כפיפים המקרה של ועדת מכרזים

ליאור לב במאמר זה מוצע מודל שיח האדון כדרך להבין את תופעת הניהול או המנהיגות . המודל , המבוסס על המערכת המושגית של ז'אק לאקאן ועל הדיאלקטיקה של האדון והעבד , מבהיר שהמנהל איננו דמות מבודדת ואומניפוטנטית , אלא שדימויו והזדהותו כמנהל תלויים ביחסי גומלין עם כפיפיו . לדיבור ולשפה תפקיד מרכזי בקיומם של יחסי גומלין אלה ; באמצעותם נמסר לאדון מידע המבסס את עמדתו כאדון , כמנהל . ליחסי הגומלין יש היבט גלוי והיבט לא מודע . עם זאת , גם ההיבט הלא מודע הוא תלוי שפה ותרבות . מבוא חקר המנהיגות בעשרים השנים האחרונות נקלע לפרשת דרכים , ואולי אף ל'מבוי סתום . ' מצד אחד נוספים מדי שנה אין ספור מאמרים במסגרת מה שמכונה ה'זרם המרכזי , ' כמו למשל מאמרים בנושא המנהיגות המתמירה , ( "transformational leadership ") ומן הצד האחר מתחזק מעמדו של כיוון המחקר המבקר את זרם המחקר המסורתי . במסגרת זו נכללות גישות מגוונות ושונות שהמכנה המשותף הרחב שלהן הוא ביקורת על תפיסת המנהיגות המקובלת , הרואה במנהיג דמות הרואית . ( Collinson , 2011 ) עם זאת החל להתעורר גם ספק בקשר לפסקנותן ולנחרצותן של הגישות המבקרות את תופעת המנהיגות...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני