תרשים ‭| 2‬ מעגל עשייה מסגלת ‭( Adaptive Action )‬