עיצוב תהליך הערכת ביצועי עובדים ניתוח אירוע בגישת דינמיקה במערכות אנוש

) HSD – Human Systems Dynamics ( יעל בודואן וג'ודי טל במאמר זה ננתח תכנון ועיצוב של תהליך הערכת ביצועי עובדים בארגון מן המגזר הציבורי בישראל . הניתוח מתמקד בסוגיות המרכזיות בתהליך - בחירת ועדת היגוי , גיבוש מדיניות ויעדים , תיחום גבולות התהליך וקביעת תצורתו ותוכנו . המאמר נכתב בהשראת תאוריית ' דינמיקה במערכות אנוש' , ) Eoyang , 2001 ( ) HSD – Human Systems Dynamics ( כהמשך לשיתוף הפעולה בין המחברות בתקופת ליווי הלקוח . עיקרי הפרדיגמה של תאוריית HSD מובאים כאן לראשונה בעברית ומוסברים בנפרד . התובנות הנובעות מהתאוריה משולבות בתיאור דגימות מתהליך הגיבוש של מתכונת ההערכה ומסתיימות בקריאה לפעולת המשך . המאמר נכתב בתבנית של מעגל עשייה מסגלת . ) Adaptive Action Cycle ( מבוא כיום סביבת העבודה תובעת לבחון מחדש פרדיגמות רווחות בעולם הניהול . משמעותם של מושגים כמו שליטה , תכנון והשפעה משתנה ללא היכר , וההכרח לפתח מודלים וכלי ניהול תואמים ( Donkin , 2010 ; Malone , 2004 b ; Malone , 2004 a ) הכשיר את הקרקע לעושר רב של גישות בין תחומיות ולייבוא רעיונות ומטאפורות ממקורות ידע מגוונים ( רוחניים , מדעי...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני